Skočiť na hlavný obsah
  • Poskytujeme služby najvyššej kvality pre výrobcov ocele,
    hliníka a Li-ion batérií.

Starostlivosť o životné prostredie

Spoločnosť Neo implementuje a prevádzkuje najmodernejšie systémy kontroly emisií vo všetkých svojich prevádzkach po celom svete. Neo Industries dodržiava najvyššie štandardy environmentálnej bezpečnosti v tomto odvetví. Zavedené normy spoločnosti Neo sú prísnejšie ako existujúce regulačné normy US EPA a OSHA. Každá prevádzka Neo je nepretržite monitorovaná a kontrolovaná, aby sme zaistili zdravie našich zamestnancov a komunít, v ktorých pôsobíme.
Neo sa venuje minimalizácii našej environmentálnej stopy. Z tohto dôvodu sa zameriavame na to, aby sme čo najviac recyklovali a čo najmenej vyhadzovali.

Zameranie na bezpečnosť

V spoločnosti Neo je bezpečnosť nadradená každému rozhodnutiu.
Prevádzkujeme celofiremný systém školení, sledovania a podávania správ, pravidelne vykonávame interné environmentálne a bezpečnostné audity, organizujeme bezpečnostné stretnutia počas každej zmeny, zameriavame sa na udržiavanie poriadku na pracoviskách prostredníctvom nášho programu 5-S, máme nezávislé hodnotenia rizík našich prevádzok a udržiavame kultúru, ktorá podporuje návrhy zamestnancov a ich zodpovednosť.